مالیات بر منافع بلاعوض

منظور از مالیات بر منافع بلاعوض اموال چیست؟

اگر منافع به صورت بلاعوض واگذار شود. فرد پردخت کننده باید مالیات پرداخت کنند ولی باید دریافت کننده شخص حقوقی باشد.

مالیات برمنافع بلاعوض اموال ۲۵ درصد از کل ارزش مناف بلاعوض می‌باشد و باید تا پایان سال پرداخت شود.

نحوه محاسبه مالیات تکلیفی؛ مالیات تکلیفی چند درصد است؟

مالیات تکلیفی چند رصد است؟ اگر تا به حال این سوال برای شما پیش آمده در ادامه با ما همراه باشید.

نحوه محاسبه و پرداخت مالیات تکلیفی در افراد مختلف متفاوت است که این تصمیمی است که بر عهده قانون گذار است که میزان مشخصی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر می گیرد که به افرادی که موظف به پرداخت مالیات هستند وکارفرمایان توصیه می شود که حتما از مشاوران مالیاتی حرفه ای کمک بگیرین تا امکان خطا کاهش پیدا کند.

حتما بخوانید
شرکت های مقیم خارج از ایران مشمول مالیات می‌شوند

هیچ نظری وجود ندارد

Avatar for amertad