جدول حقوق کارگران با سابقه کار

اگر به دنبال جدول حقوق کارگران با سابقه کار هستید، با شرکت خدمات مشاوره مالیاتی ایده آل محاسبات همراه باشید تا بدون مقدمه جدول را مشاهده فرمایید…

جدول حقوق کارگران با سابقه کار در سال ۱۴۰۳

جدول حقوق کارگران با سابقه کاری بصورت زیر است:

عنوان مبلغ (تومان)
حداقل دستمزد روزانه ۲,۳۸۸,۷۲۸
حداقل دستمزد ماهانه ۷۱,۶۶۱,۸۴۰
حق مسکن ۹,۰۰۰,۰۰۰
بن خواربار ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
حق اولاد (به ازای هر فرزند) ۷,۱۶۶,۱۸۴
پایه سنوات (به ازای هر سال سابقه) ۱,۹۴۱,۵۴۶

محاسبه حقوق با سابقه کار

برای محاسبه حقوق کارگران با سابقه کار، باید به حداقل دستمزد ماهانه، پایه سنوات و سایر مزایای قانون کار توجه کرد.

فرمول محاسبه:

حقوق ماهانه = حداقل دستمزد ماهانه + (پایه سنوات × تعداد سال سابقه) + سایر مزایا

مثال برای محاسبه حقوق با سابقه کار:

فرض کنید یک کارگر با ۵ سال سابقه کار در سال ۱۴۰۳ مشغول به کار است. حقوق ماهانه این کارگر به شرح زیر محاسبه می‌شود:

حقوق ماهانه = ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ + (۱,۹۴۱,۵۴۶ × ۵) + ۹,۰۰۰,۰۰۰ + ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ + (۷,۱۶۶,۱۸۴ × ۲)

حقوق ماهانه = ۱۱۴,۴۴۰,۷۵۴ تومان

 

حتما بخوانید
0 تا 100 تبصره ماده 100 مالیات

هیچ نظری وجود ندارد

Avatar for amertad